Aktuálně 2018

PDUM 2018: Zdravotničtí záchranáři se už posedmé sejdou v Plzni

 Ve dnech 15. a 16. února 2018 se už posedmé sejdou v Plzni zdravotničtí záchranáři z celé republiky i blízkého zahraničí. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje pořádá další ročník prestižního kongresu s názvem Plzeňské dny urgentní medicíny. V prostorách Parkhotelu se sejdou špičkoví odborníci mnoha oborů.


 „Loni jsme konferenci vrátili do kongresového centra v plzeňském Parkhotelu, který se naším útočištěm stane i letos. Jsem rád, že se do Plzně podařilo přilákat celou řadu naprosto mimořádných osobností, z nichž bych rád jmenoval alespoň Ing. Danu Drábovou, Ph.D. ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, která přednese přednášku s názvem Biologické účinky ionizujícího záření, doc. MUDr. Jarmilu Drábkovou, CSc. z Fakultní nemocnice v Motole, předního slovenského odborníka přes urgentní medicínu prof. MUDr. Oto Masára, Ph.D. či dispečerského ‚guru‘ ze Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, primáře MUDr. Ondřeje Fraňka,“ vypočítává ředitel ZZSPk MUDr. Bc. Pavel Hrdlička.
Jeho slova potvrzuje i vedoucí Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZSPk Mgr. Ivana Krsová: „Dvoudenní program konference má celkem 6 odborných bloků, ve kterých zazní novinky a fakta na téma akutní dětský pacient, medicína katastrof, závažná traumata, kardiopulmonální resuscitace nebo vysoce nakažlivé nemoci. Za zmínku stojí i připravené workshopy, kde se frekventanti pod vedením zkušených lektorů budou věnovat problematice taktické medicíny v PNP, akutní thorakostomii v terénu a kanylaci pupečníku v terénu.“
Právě v provázání teorie s praxí vidí největší přínos i hlavní organizátor konference MUDr. Ing. Robin Šín, MBA: „Konference bude zajímavá právě tím, že v mnoha sděleních bude kladen důraz na postupy lege artis, tedy zdravotnicko-právní souvislosti postupů v přednemocniční neodkladné péči. Vzhledem k velkému zájmu autorů bude letos poprvé zřízena posterová sekce a to včetně diskuze s autory u posterů.“
O Plzeňské dny urgentní medicíny je mezi záchranářskou veřejností každoročně obrovský zájem. I letos do Plzně zamíří několik stovek medicínských kapacit, ale i řadových lékařů, zdravotnických záchranářů, sester a řidičů z celé republiky.

Text: Vítězslav Sladký