Aktuálně 2018

Začal 7. ročník Plzeňských dnů urgentní medicíny

 Ve čtvrtek 15. února 2018 v 8.45 zahálili MUDr. Ing. Robin Šín, MBA a MUDr. Bc. Pavel Hrdlička již 7. ročník Plzeňských dnů urgentní medicíny (PDUM). Konference s mezinárodní účastí bude po dva dny probíhat v Kongresovém centru Parkhotelu v Plzni.

 Po přivítání všech účastníků mezinárodní konference přišel na řadu první blok přednášek s názvem Akutní dětský pacient, který zahájil tým lékařů z Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Plzni (předsedá doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D., prim. MUDr. Jana Vidunová, MBA). Nejnovější odborné poznatky čekají na posluchače i během následujících okruhů. Dnes to budou například vysoce nakažlivé nemoci, medicína katastrof či závažná traumata.  Součástí odborné konference je i řada praktických workshopů a nově také diskuse u posterů. „Konference bude zajímavá právě tím, že v mnoha sděleních bude kladen důraz na postupy lege artis, tedy zdravotnicko-právní souvislosti postupů v přednemocniční neodkladné péči. Vzhledem k velkému zájmu autorů bude letos poprvé zřízena posterová sekce a to včetně již zmíněné diskuse s autory u posterů.“

 První den konference uzavře společenský večer, kde budou probrány veškeré strasti při zachraňování lidských životů už v neformální atmosféře.

 Aktuální dění na Plzeňských dnech urgentní medicíny 2017 můžete sledovat na facebooku Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, která PDUM tradičně pořádá.

pdum 1  PDUM 2  PDUM 3

Text: Vítězslav Sladký

Foto: Martin Brejcha