Aktuálně 2018

Zdravotničtí záchranáři absolvovali prestižní kurz

 Ve dnech 5. - 6. dubna 2018 proběhl ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové v prostorách Záchranného útvaru HZS ČR - záchranné roty Zbiroh certifikovaný kurz Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS®) pro lékaře i nelékaře ZZSPk. Kurz úspěšně absolvovalo 20 lektorů Vzdělávacího a výcvikového střediska (VVS) ZZSPk.

 V kurzu získali lektoři VVS teoretické znalosti a praktické dovednosti v akutní péči o poraněné pacienty, které jsou validovány na současnou úroveň poznání ve smyslu medicíny založené na důkazech. Prestižní kurz je licencován National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) ve spolupráci s American College of Surgeons (ACS) a je v současné době rozšířen ve více než 66 zemích světa, kde je nedílnou součástí doškolování a dalšího vzdělávání pracovníků záchranných služeb, ostatních složek IZS a členů armády. Je unikátním a jediným takto komplexním kurzem na světě ohledně přednemocniční péče o pacienty se závažným traumatem. Ve všech zemích, kde byl zmíněný kurz zaveden, došlo prokazatelně ke snížení úmrtnosti při závažných úrazech.

 Získané znalosti a dovednosti budou lektoři VVS předávat všem výjezdovým zaměstnancům ZZSPk v průběhu lektorských dnů 2018. Na základě unifikace postupů o poraněné pacienty přispějí lektoři VVS ke zvýšení úrovně péče u pacientů se závažným traumatem a k její standardizaci. Organizace a průběh kurzu je dalším významným počinem Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZSPk během soustavné péče o vzdělávání zdravotnických záchranářů.

Text: Ivana Krsová, Vítězslav Sladký
Foto: Roman Berkovec

IMG 9230  IMG 9198  IMG 8619