Aktuálně 2018

V Plzni probíhá mezinárodní konference GÜRD 2018 o přeshraniční spolupráci záchranářů

Plzeňská Měšťanská beseda hostí ve dnech 19. - 20. června velkou mezinárodní konferenci s názvem GÜRD 2018.

 Tento projekt Západočeské univerzity Plzeň, Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a Bavorského červeného kříže podporovaný Evropskou unií se zabývá přeshraniční spoluprací českých a německých zdravotnických záchranářů v příhraničních oblastech.

 Hlavním tématem prvního dne konference bylo zejména zhodnocení nedávného historicky největšího záchranářského cvičení, které proběhlo na území Plzeňského kraje poblíž obce Rozvadov 21. května a simulovalo náraz kamionu do několika osobních vozidel a jeho následné najetí do skupiny shromáždění 250ti lidí. Záchranáři z Čech i Bavorska zde zasahovali společně a během konference hodnotili nejen samotné zvládnutí mimořádné události s hromadným postižením osob, ale také například dispečerské a právní aspekty cvičení. Zaznělo mnoho zajímavých podnětů z mnoha úhlů pohledu zdravotnických záchranářů, hasičů i policistů. Za ZZS Pk o cvičení Rozvadov 2018 hovořili např. primářka a náměstkyně pro krizové řízení Jana Vidunová či záchranáři Josef Trefil, Michal Jerling.

 V Malém sále Besedy odpoledne souběžně probíhal pedagogicko-výzkumný blok, kde se mluvilo například o velmi dobré připravenosti plzeňského Biohazard týmu nebo o tělesné zátěži zdravotnických záchranářů.

 Druhý den programu zahájil Mgr. Jan Karásek z Krajského úřadu Plzeňského kraje přednáškou nazvanou Mezinárodní smlouva a její aplikace v přeshraniční spolupráci. Velmi zajímavá byla i prezentace lékaře a zároveň teologa Marcela Hájka s názvem Léčba muslimského pacienta v Evropě. Praktické postřehy z více než pětadvacetileté spolupráce odprezentoval ředitel zdravotnické záchranné služby BRK v Chamu Michael Daiminger: „Na záchrance v Chamu působím už 40 let. Zažil jsem i zavřené hranice. Byla to děsivá doba. Ovšem už od 90. let jsme některé pacienty převáželi do nemocnice v Domažlicích, anebo pomáhali u větších nehod u Babylonu. Nebyla na to v té době žádná mezinárodní smlouva, což se teď změnilo,“ připomněl Daiminger.

 Odpolední středeční blok patřil odborným lékařským tématům, jako jsou traumatická zástava oběhu, poranění obličeje či oka v přednemocniční neodkladné péči nebo recentní kazuistiky dětských pacientů.

 Konference GÜRD 2018 byla pro obě strany velmi přínosná a posunula spolupráci mezi německými a českými zdravotnickými záchranáři opět o krok dál.

Text a foto: Vítězslav Sladký

GÜRD 7  GÜRD 1  GÜRD 2

GÜRD 3  GÜRD 4  GÜRD 5

GÜRD 6