Aktuálně 2018

Večer Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje

Dne 26. 9. 2018 se konal Večer Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, v rámci již tradičních Večerů Spolku lékařů v Plzni.

 Večer plný zajímavých prezentací se konal v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu v Plzni. V programu mohli posluchači slyšet z úst lékařky M. Buňatové zamyšlení nad významem registrace EKG u výzev „dušnost“, zároveň s velmi poučnou kazuistikou. MUDr. Lumír Šašek, Ph.D. na několika kazuistikách prezentoval průběh šokových stavů u dětských pacientů transportovaných v rámci primárních či sekundárních transportů do FN Plzeň. 
 MUDr. L. Haidingerová popsala fulminantní průběh otravy původně neznámou látkou u mladého pacienta, u kterého i přes veškerou péči (včetně aplikace mimotělní membránové oxygenace) došlo s odstupem několika hodin k úmrtí. O taktickém cvičení „Rozvadov 2018“ a odlišnostech od každodenní činnosti výjezdových skupin pohovořila MUDr. Jana Vidunová, MBA. MUDr. L. Čechurová přednesla velmi poučnou kazuistiku pacienta se závažným traumatem po zasypání stavebním materiálem a o úskalích odebírání anamnézy a diagnostiky v terénu.

konf1  konf3

konf2  konf4