Aktuálně 2018

Záchranáři předvedli svojí techniku ve Kdyni i v Klatovech

 Krajští zdravotničtí záchranáři se prezentují na mnoha podzimních akcích, kde nejenže předvádí svojí moderní techniku, ale také edukují veřejnost v 1. pomoci a laické resuscitaci. Nejinak tomu bylo například v Klatovech či Kdyni.

 Dne 8. září 2018 pořádala pionýrská skupina Safír ve Kdyni odpoledne plné her. Na tuto akci záchranáři vyrazili k prezentaci sanitního vozu, jeho vybavení a k edukaci ve smyslu "Co dělat, když..." . Po příjezdu na místo vytvořila výjezdová skupina RZP jedno ze stanovišť, na kterém mohly děti sbírat body, za něž pak na konci dostaly odměnu. Zdravotničtí záchranáři děti a rodiče seznamovali se základy laické resuscitace na modelu lidově pojmenovaném ,,Anča," jíž si následně zájemci vyzkoušeli. K dispozici byl i trenažerem AED, který se setkal s velkým zájmem jak u dětí, tak u dospělých. Po splnění úkolů jsme zúčastněným ukazovali vybavení sanitního vozu a odpovídali na jejich dotazy. Akci přálo počasí a dle pořadatele se jí zúčastnilo více než 140 dětí.

 K už tradičním akcím patří Den s Klatovskou nemocnicí. Zde naší činnost prezentovala výjezdová sklupina RZP Klatovy. Samozřejmě nechyběly i další složky integrovaného záchranného systému včetně vojska a studentek ze zdravotnické školy. Program byl i tady velice pestrý. Mnoho dětí s rodiči si přišlo vyzkoušet poskytování první pomoci a nepřímou srdeční masáž na modelu. Za odměnu jim záchranáři změřili vitální funkce a věnovali sladkou odměnu.

Text: Vítězslav Sladký, Tomáš Krejbich, Michaela Presslová

Foto: Tomáš Krejbich, Michaela Presslová

Edu 1  Edu 2  EDU 4  EDU 3