Aktuálně 2018

Den Západočeské univerzity za účasti krajských zdravotnických záchranářů

Krajští zdravotničtí záchranáři se 3. října 2018 zúčastnili Dne Západočeské univerzity v Plzni.

 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje celá léta totiž úzce spolupracuje s Fakultou zdravotnických studií, která tradičně vychovává nové zdravotnické záchranáře. Den ZČU zároveň prezentuje studijní obory pro nové uchazeče o studium. Mezi zájemci o záchranářský obor, kteří přišli získat více informací, byl například i Petr a Karolína.

 "Odjakživa mne práce záchranářů přitahuje, takže bych rád na Katedře záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví po ukončení střední školy studoval. Jsem z Klatovska a tak doufám, že bych pak nalezl práci buď na záchrance, anebo u horské služby," řekl nám během návštěvy školy Petr. A proč se přišla podívat Karolína? "Sice budu maturovat na škole ekonomického zaměření, ale práce v kanceláři mě moc neláká. Chtěla bych jít studovat obor zdravotnický záchranář, protože myslím, že jsem člověk, který potřebuje zažívat v práci větší adrenalin," přidává se studentka z Plzně.

 O práci na záchranné službě a studiu zmíněného atraktivního oboru podávali zájemcům informace samotní záchranáři, pedagogové i studenti, kteřá již na ZČU studují. Ti se krom výuky účastní i řady soustředění a soutěží. V polovině října to bylo například výjezdní soustředění na Chatě Povydří, jehož hlavním bodem byly modelové situace, ve kterých si účastníci vyzkoušeli poskytování odborné první pomoci při otravě organofosfáty, ošetření masivních popálenin, polytraumatizovaného pacienta nebo např. porod a první ošetření novorozence.

 Fakulta zdravotnických studií letos slaví deset let své existence. Za tu dobu se může pochlubit 2226 úspěšnými absolventy. Pro ty budoucí bylo jistě užitečné setkat se se zástupci zdravotnických a sociálních zařízení, tedy se zaměstnavateli absolventů fakulty. „Součástí celodenní akce je i prezentace hlavních partnerů fakulty, na jejichž pracovištích studenti absolvují stěžejní část odborné praxe. Fakulta představí i činnost Fakultního centra zdraví,“ doplňuje informace o programu děkanka FZS Ilona Mauritzová.

Text: Vítězslav Sladký

Foto: Michal Podzimek a Matěj Kus

zču 2  ZČU 3