Aktuálně 2018

Primátor Martin Baxa ocenil hrdiny. Je mezi nimi i lékař Petr Hruška i.m.

 Plzeňský primátor Martin Baxa ocenil ve středu 12. prosince 29 lidí za mimořádné činy při záchraně života a majetku v tomto roce.

Jsou mezi nimi policisté i plzeňští strážníci, záchranáři, hasiči i občané. Primátor všem poděkoval za jejich obětavost, statečnost a pohotovost a předal jim pamětní plakety a věcné dary. Nejvíce oceněných bylo z řad účastníků zásahu při rozsáhlém zářijovém požáru ubytovny na Karlově. Uznání si vysloužili například také zachránci muže, jehož zasáhl blesk. Mezi oceněný je i dlouholetý lékař Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Petr Hruška in memoriam, který prohrál boj se zákeřnou nemocí 3. října letošního roku.
 Oceňování organizuje Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně. Letos jde již o desátý ročník této akce.
 „Považuji za důležité zdůraznit osobní nasazení, osobní statečnost každého z vás, i když je to  většinou vaše práce, ale všechny případy, jak jsem se s nimi seznámil,  mají společné jedno – že jste nezaváhali v situacích, které byly v řadě případů přímo život ohrožující a vy jste v nich obstáli jako profesionálové i jako lidé a udělali jste to, co bylo správné,“ řekl primátor Martin Baxa.
 Petr Hruška se narodil 23. června 1961. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy vystudoval v roce 1986. Následně atestoval v oboru anesteziologie a resuscitace, později také získal specializaci z urgentní medicíny. Před nástupem na ZZS PK působil v tehdejším Okresním ústavu národního zdraví v Rokycanech jako lékař na ARO, které provozovalo i rychlou lékařskou pomoc. Od 1. května 1994 se stal ředitelem Záchranné služby Rokycany, jež byla v těchto letech samostatnou organizací. Po zániku okresních úřadů v roce 2003 byla rokycanská záchranka delimitována pod ZZS PK. Pod krajskými záchranáři pracoval Petr na plný úvazek po tři roky, následně se vrátil ke své původní profesi anesteziologa v Rokycanské nemocnici. Nicméně až dosud zůstal v kontaktu se záchrannou službou formou dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce.
 Svojí úplně poslední službu na záchrance odsloužil Petr Hruška 6. června tohoto roku na výjezdové základně Plzeň Bory. Pak už mu práci v terénu podlomené zdraví nedovolovalo. Skonal 3. října tohoto roku, ale v srdcích kolegů i pacientů zůstal navždy.

Text: Vítězslav Sladký

 

Foto: Martin Pecuch

 

Činy 1  Činy 2