Aktuálně 2021

V Bavorsku se uskutečnilo dosud největší společné záchranářské cvičení

Ve dnech 3. - 5. listopadu 2021 proběhlo v moderním výcvikovém středisku v německém Windischeschenbachu první obrovské společné cvičení zdravotnických záchranářů z Německa a Čech zaměřené na vzájemnou příhraniční spolupráci ZZS PK a BRK.

 Každý den se účastnilo 36 cvičících ze ZZS PK a 36 cvičících z BRK + 15 lektorů za ZZS PK a nespecifikovaný počet lektorů za BRK. Celkem se v Bavorsku během tří dnů vystřídalo cca 120 zaměstnanců ZZS PK včetně operátorů ZOS a podobný počet osob na německé straně. Procvičovaly se scénáře, jejichž námětem byl terorismus, tzn. úmyslně založený požár, autobus, který najede do davu lidí a útok střelce s výbuchem.

Útoky v Berlíně, Ansbachu, Würzburgu, střelba v Mnichově, stejně jako opakující se přírodní katastrofy, jako byly povodně v roce 2013 nebo záplavy v Simbachu am Inn v roce 2016 - všechny tyto události staví záchranáře v terénu před nové výzvy. Nové hrozby vyžadují speciální koncepce a výcvik v oblasti zvládnutí a přípravy těchto zásahů pro orgány civilní ochrany a záchranné organizace poskytující pomoc. Proto byl během tohoto prvního společného simulačního cvičení procvičován přeshraniční strategický přístup a koordinace stávajících a budoucích dostupných zdrojů. Všechny pomáhající organizace si tak mohou vyměňovat své know-how s českými partnery projektu. Ministr vnitra Joachim Herrmann uvedl: "Windischeschenbach bude v budoucnu symbolem vzdělávání záchranářů na absolutní špičkové úrovni a je také silným signálem pro celý severní region Horní Falc."

Všichni zástupci ZZS PK uvítali možnost procvičit si postupy s německými kolegy, nesoutěžně porovnat své dovednosti a také položit základy novým přátelstvím. Děkujeme za perfektní organizaci cvičení.

Text: Jan Kordík, Vítězslav Sladký

Foto: Roman Berkovec

 

srn 1

 

srn 2

 

srn 3

 

 

 

srn 5

 

srn 6srn 7